اداره اقتصادی دانش بنیان

نام و نام خانوادگی: حفصه بلوکی

 سمت: رئیس اداره امور اقتصادی دانش بنیان

شرح وظایف:

توجه به نقش شرکتهای دانش بنیان در چرخه اقتصادی کشور از راههای برون رفت از شرایط پیچیده اقتصادی در کشور با توجه به مولفه های اشتغالزایی، خودکفایی و رشد اقتصادی است. شرکتهای دانش بنیان در زمینه گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا و برای توسعه کسب و کار بر پایه قابلیتهای اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، کارکنان و یا واحدهای فناور مستقر در مراکز تحقیقاتی شکل می گیرند و فعالیت می کنند.

اقتصاد دانش بنیان اقتصاد کمیابی منابع نیست، بلکه اقتصاد فراوانی منابع است؛ زیرا برخلاف بسیاری از منابع که هنگام مصرف مستهلک می شوند، اطّلاعات و دانش، که اساس اقتصاد دانش پایه است، می تواند بارها مصرف شده و با مصرف بیشتر در واقع رشد کند.

اداره اموراقتصادی دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس متولی امورزیر است:

۱-سازماندهی، راهبری و نظارت بر شرکت های دانش بنیان

۲-کمک به تامین تسهیلات و حمایت های مالی و پشتیبانی ازشرکت های دانش بنیان

۳-همکاری در تشکیل فن بازاربرای فروش و عرضه محصولات شرکت های دانش بنیان(کالا و خدمات )

۴-کمک به مشارکت های دانشگاه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای تاسیس شرکت های دانش بنیان

۵-ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های دانش بنیان ، تعیین میزان و نحوه سرمایه گذاری واحدها در شرکت های یاد شده

۶-شناسایی ومعرفی شرکت های دانش بنیان از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به صندوق شکوفایی و نوآوری علمی برای استفاده از تسهیلات مربوط

همچنین امور مربوط به دوره های آموزشی برون سازمانی نیز در این دفتر برنامه ریزی و اجرا می گرددو مجموعه فعالیت های آن به شرح زیر می باشد.

۱- تدوین وتنظیم برنامه های آموزشی کاربردی و تخصصی

۲- بررسی و تائید در خواست دوره های آموزشی کوتاه مدت و تنظیم قرارداد

۳- نظارت بر حسن اجرای آموزشهای کاربردی و تخصصی کوتاه مدت

۴- ارزیابی وتهیه گزارش از دوره های برگزار شد در واحدهای دانشگاهی استان