مدیریت طرح و برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی: خدیجه حریرنیا

سمت: مدیر طرح و برنامه و بودجه

 

شرح وظایف:

در عصر حاضر، یکی از رموز موفقیت سازمان ها کوشش آگاهانه برای شناخت و طراحی آینده است که منجر به اتخاذ نوعی رویکرد تعاملی در امر مدیریت و برنامه ریزی می شود. در این رویکرد، ضمن توجه به گذشته و تحلیلِ به‌موقع و همه جانبه‌ی وضعیت کنونی، آینده‌ی مطلوب سازمان ترسیم و در جهت تحقق آن تلاش می‌شود فرصت هایی ایجاد کند نه این‌که فقط از فرصت‌های پدید آمده استفاده کند و همچنین تمهیداتی برای جلوگیری از تهدیدات بیاندیشد. لازمه‌ی این امر، بازنگری دوره‌ای و منظم برنامه‌ی تهیه شده است تا بتوان همراه با جریانات روز و آگاهی از تغییرات پیرامونی به تصمیم‏سازی، شکار فرصت‏ها و مقابله با تهدیدها و اتخاذ استراتژی‏های مناسب پرداخت. دفتر برنامه و بودجه در این راستا حرکت می‏کند و می‏کوشد در دو زمینه‌ی اصلی فعالیت خود یعنی برنامه‏ریزی و بودجه‏ریزی به موارد زیر جامه‌ی عمل بپوشاند:
•    برنامه‌ریزیِ رشد و توسعه‌ی دانشگاه با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت (پیش بینی بودجه سالانه)، میان‌مدت (برنامه های پنج ساله) و بلند‌مدت(آمایش سرزمین و راهبردی) بر مبنای سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های کلان تعیین شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه
•     پایش و نظارت بر اجرای برنامه و بودجه‌ی پیش‌بینی شده برای هر سال و ارزیابی عملکرد واحد
•     تهیه و تدوین طرح‌های توسعه‌ای در چارچوب برنامه‌های مدون؛
•    نظارت و راهبری واحدها و مراکز استان در کلیه موارد فوق و تهیه برنامه ها، گزارشات و بودجه استانی
پیش بینی بودجه سالیانه:
یکی از وظایف مهم این دفتر پیش بینی بودجه می باشد. 
بودجه طرحی است جامع در قالب اصطلاحات مالی که بوسیله آن یک برنامه جاری برای مدت معینی اجرا می شود. این برنامه شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع و تامین اعتبار و برآورد هزینه ها و سزمایه گذاری های لازم برای اجرای سیاست ها و رسیدن به اهداف با توجه به محدودیت منابع و با هدف تخصیص منطقی بودجه به ترتیب مناسب و هدفمند است. با توجه به اینکه دهه چهارم دانشگاه دهه کیفی سازی و دهه پنجم دهه تثبیت کیفیت است؛ با آغاز برنامه ششم توسعه دانشگاه، الگوی متفاوتی از تحول مدنظر خواهد بود.
پیش بینی بودجه سال آینده(سال ۱۳۹۶) که در حال حاضر در دستور کار این دفتر قرار دارد با تمرکز بر اعمال سیاست مدیریت هزینه در دانشگاه و مبتنی بر دستیابی به اهداف کمی برنامه راهبردی ششم دانشگاه و در راستای تحولات اشاره شده و بسترسازی فراهم شده در بودجه ریزی دانشگاه از جمله ورود به فضای مدیریت مبتنی بر الگوهای حسابداری و بودجه ای روز دنیا و استفاده از سیستم حسابداری و کنترل بودجه ای که از ابعاد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است؛ انجام می شود.