- شنبه ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

معاونت برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان، معاونتی نوپا می باشد که از سال ۱۳۹۵ شروع به کار نموده است.

آخرین اخبار حوزه معاونت